Domain Names of the World: Dicembre 2008 Archives

29 Dicembre 2008
Internet ja supera a la premsa

Internet ja supera a la premsa escrita com font d'informació en E.E.U.U

Només li queda superar a la televisió. Internet es presenta ja com la 2ª font d'informació per als americans per sobre de la premsa escrita.

Segons un estudi a inicis de desembre d'aquest any realitzat per el Centre d'Investigació Pew, el 40% dels americans es mantenen informats a través de la Xarxa enfront del 35% que ho fa usant els diaris.

El 70% que obté la televisió com mitjà d'informació està encara lluny però no tant per als menors de 30 anys, que igualen en dades la seva preferència com font de notícies entre la TV i Internet.

Les notícies més buscades són les de caràcter econòmic.


NominaliaNews 08

Posted by Staff Marketing at 11:51 AM


29 Dicembre 2008
Internet supera a la prensa

Internet ya supera a la prensa escrita como fuente de información en E.E.U.U

Sólo le queda superar a la televisión. Internet se presenta ya como la 2ª fuente de información para los americanos por encima de la prensa escrita.
Según un estudio a inicios de diciembre de este año realizado por el Centro de Investigación Pew, el 40% de los americanos se mantienen informados a través de la Red frente al 35% que lo hace usando los diarios.
El 70% que obtiene la televisión como medio de información está aún lejos pero no tanto para los menores de 30 años, que igualan en datos su preferencia como fuente de noticias entre la TV e Internet.
Las noticias más buscadas son las de carácter económico.

NominaliaNews 08

Posted by Staff Marketing at 11:46 AM


16 Dicembre 2008
Internet è meglio del sesso

Quasi la metà delle donne americane può fare a meno del sesso, ma non di una connessione a Internet.

Leggi l'articolo su ZEUS News

Posted by Marianna Tomassi at 12:25 PM


15 Dicembre 2008
La Scozia vuole un dominio tutto suo

Contro la diaspora degli scozzesi nel mondo, per l'identità culturale ma soprattutto per il riconoscimento di una specificità tutta propria, la terra mai doma dei discendenti di William Wallace si appresta a chiedere ufficialmente l'introduzione del dominio generico ".scot", ideale mascotte telematica da usare per chi si sente orgoglioso di essere scozzese anche se vive in Nuova Guinea o in un super-attico a New York.

Leggi l'articolo completo su Punto Informatico.

Posted by Marianna Tomassi at 08:22 AM


11 Dicembre 2008
Nominalia inclou el servei SMTP a tots els seus dominis

Conscient de la importància del correu electrònic a la comunicació actual Nominalia ha decidit incloure gratuïtament el servidor de correu sortint (SMTP) a tots els seus dominis.

Els servidors SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) son els ordinadors encarregats de distribuir els missatges de correu electrònic allà on els correspongui. Gracies a aquesta mesura els clients de Nominalia podran disposar del seu propi servidor SMTP amb el que guanyarà en seguretat i independència.

A l’era del spam cada cop és més freqüent trobar-se amb emails publicitaris que semblen haver estats enviats des del nostre propi compte de correu. Utilitzant el SMTP que Nominalia inclou a tots els seus dominis els usuaris tindran una eina més per a lluitar contra aquest tipus de correus electrònics. El servei SMTP de Nominalia pertany a els denominats SMTP autenticats, que només permeten l’enviament d’emails si l’usuari utilitza una contrasenya, amb el que es dificulta l’enviament de correus suplantant comptes de correu.

La utilització de les passarel•les SMTP que proporcionen els operadors d’accés a la xarxa, generalment no autenticades, dificulta, en especial als usuaris amb pocs coneixements tècnics, la utilització dels seus comptes de correu des d’equips diferents al del propi usuari i donen lloc a problemes en cas de canviar de proveïdor d’accés.

Nominalia, amb aquesta mesura, es converteix en el primer registrador que inclou, de forma gratuïta amb el registre d’un domini, comptes d’email dotats de SMTP, IMAP, POP3, antivirus i antispam, espai web il•limitat, ús avançat de DNS i editor web.

Posted by Marketing de Nominalia at 04:44 PM


11 Dicembre 2008
Nominlia incluye el servicio SMTP en todos sus dominios

Consciente de la importancia del correo electrónico en la comunicación actual Nominalia ha decidido incluir gratuitamente el servidor de correo saliente (SMTP) en todos sus dominios.

Los servidores SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) son los ordenadores encargados de distribuir los mensajes de correo electrónico allí donde les corresponda. Gracias a esta medida los clientes de Nominalia podrán disponer de su propio servidor SMTP con lo que ganarán en seguridad e independencia.

En la era del spam cada vez es más frecuente encontrarse con emails publicitarios que parecen haber sido enviados desde nuestra propia cuenta de correo. Utilizando el SMTP que Nominalia incluye en todos sus dominios los usuarios tendrán una herramienta más para luchar contra ese tipo de correos electrónicos. El servicio SMTP de Nominalia pertenece a los denominados SMTP autenticados, que sólo permiten el envío de emails si el usuario utiliza una contraseña, con lo que dificultan el envío de correos suplantando cuentas de correo.

La utilización de las pasarelas SMTP que proporcionan los operadores de acceso a la red, generalmente no autenticadas, dificulta, en especial a los usuarios con pocos conocimientos técnicos, la utilización de sus cuentas de correo desde equipos diferentes al del propio usuario y ocasionan problemas en caso de cambiar de proveedor de acceso.

Nominalia, con esta medida, se convierte en el primer registrador que incluye, de forma gratuita con el registro de un dominio, cuentas de email dotadas de SMTP, IMAP, POP3, antivirus y antispam, espacio web ilimitado, uso avanzado de DNS y editor web.

Posted by Marketing de Nominalia at 04:42 PM


11 Dicembre 2008
Una Internet més segura

La UE aprova un programa de mesures per a una Internet més segura per als nens


La iniciativa d'un nou pla per a combatre la manipulació psicològica i els continguts no aptes per a menors relleva a l'anterior pla del 2005.

Ara la UE posa sobre la taula 55 milions d'euros i un projecte de 4 anys, des del 2009 al 2013.

L'objectiu és que els joves utilitzin amb major seguretat els serveis d'Internet.

Una iniciativa necessària si tenim en compte que el 75% dels menors entre 6 i 17 anys utilitzen Internet.


NominaliaNews

Posted by Staff Marketing at 10:21 AM


11 Dicembre 2008
Un Internet aún más seguro

La UE aprueba un programa de medidas para una Internet más segura para los niños

La iniciativa de un nuevo plan para combatir la manipulación psicológica y los contenidos no aptos para menores releva al anterior plan del 2005.

Ahora la UE pone sobre la mesa 55 millones de euros y un proyecto de 4 años, desde el 2009 al 2013.

El objetivo es que los jovenes utilicen con mayor seguridad los servicios de Internet.

Una iniciativa necesaria si tenemos en cuenta que el 75% de los menores entre 6 y 17 años utilizan Internet.


NominaliaNews

Posted by Staff Marketing at 10:16 AM


2 Dicembre 2008
España líder en Internet Móvil

España se situa a la cabeza en Internet Móvil en Europa

España se situa líder de la Unión Europea en conexión a Internet vía teléfono móvil y dispositivos de datos para ordenadores portátiles.

En el terreno de la banda ancha aún se está por debajo de la media europea, en cambio, para las nuevas tecnologías 3G el dato es rotundo.
Mientras en europa la media de usuarios de la banda ancha móvil es 6,9%, los españoles llegan al 19,5%, como refleja el primer estudio de la comision europea sobre conexión a Internet a través del móvil, publicado en julio del 2008.

Los países que siguen a España son Eslovenia (16,1%), Italia (12,7%), Alemania (11,9%) y Grecia (11%).


NominaliaNews 08


Infórmese sobre su presencia en la red a través del móvil aquí.

Posted by Staff Marketing at 10:41 AM